types of erectile dysfunction pills cucumber and garlic juice for male enhancement plank for sexual health average penis length erect the sexual health model when does sex drive come back after baby best ed remedies without pills what male enhancement are made of after effect of ed pills definition of male enhancement pills penis penis penis penis drugs that lower testosterone levels what is the average size of a flaccid penis how to make your dick look bigger in picutres penis stretch results what vitamins boost your libido can walnut oil increase penis size by increasing blood flow side effects taking trembolex male enhancement how to increase the penis size with penis pump xvideos enlarging pennis can kegal excerise increase penis size natural remidies for ed best male performance enhancers what size english girth do i need young male enhancement pills levitra time to work penis enlargement before after photos penis enlargement capsules pictures of penis enlargement surgeries penis pills ron jermey how to warm up penis enlargement is there any way to enlarge the male organ sex drive unrated and cream filled teen hormone blockers trans sex drive drugs to stimulate male sex drive male enhancement fedental how to decrease low libido

urbn – Voor jongeren, door jongeren.

Wij zijn URBN

Optimale ontwikkeling voor jongeren 🧬 Optimale ontwikkeling voor jongeren 🧬 Optimale ontwikkeling voor jongeren 🧬 Optimale ontwikkeling voor jongeren 🧬

Een community van jongeren, voor jongeren. Ongeacht de vraag, het talent of de ambities, bij URBN Village komen jongeren samen om stappen te zetten. Persoonlijk en professioneel. Coaches en ervaringsdeskundigen zorgen voor verdieping waar nodig.

Video afspelen

WIJ - ZIJN - URBN!

Co-creatie is ons fundament. Vanaf minuut 1 zijn jongeren, jonge professionals én experts gezamenlijk bezig met het concept. Bij URBN Village bepalen jongeren wat ze willen leren en hoe ze willen leren. De enige kaders zijn de 4 hoofdpijlers. Van daaruit worden partnerships en programma’s op maat vormgegeven.  

The URBN Way

wij denken anders

We zien om ons heen dat aansluiting ontbreekt. Organisaties en instellingen hebben moeite met het bereiken van jongeren. Jongeren geven op hun beurt aan dat ze binnen bestaande programma’s niet toe komen aan het ontwikkeling van hun talent of passie. We herkennen de mooie intenties, maar het is vaak net niet. Dat moet anders!

Denken

Jongeren in de lead! Wij merken dat de oude manier van werken en leren niet meer aansluit bij de belevingswereld van onze doelgroep.

Denken

Jongeren willen geprikkeld en geïnspireerd raken door leeftijdsgenoten en rolmodellen. Ze willen vooral van elkaar leren. Op hun eigen manier en tempo. Daar gaat URBN Village in mee.
Wij denken anders

Werken

URBN Village is een unieke combinatie van een fysieke plek vol mogelijkheden en een inclusieve (online) community.

Werken

Jongeren komen niet alleen naar URBN Village om iets te halen, maar ook om iets te brengen. Iedereen heeft unieke kwaliteiten.
Met elkaar geven ze URBN Village vorm.
De URBN manier

Dromen

Minimaal 5 inspirerende URBN Villages.
Een landelijke URBN Community die iedere vraag, ieder obstakel of iedere behoefte van jongeren kan oppakken.

Dromen

Jongeren starten hun URBN journey met een aantal coachingsessies waarin ze hun grootste dromen omzetten naar haalbare doelen. Ervaringsdeskundigen en coaches worden ingevlogen waar nodig. Iedere URBN member is bewust bezig met ontwikkeling.
URBN 2025

Impact

We change the game… together! Wij betrekken jongeren bij alles wat we doen. Niet alleen jongeren trouwens, ook (potentiële) partners nemen we hier in mee.

IMPACT

Samen zorgen we dat jongeren worden uitgedaagd en dat ze zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Persoonlijk en professioneel. Alles wat we doen verwerken we in een dynamische Theory of Change, zodat we impact meetbaar kunnen maken.
Know More

Partners

Jongeren Maken de STAD

Flevomeer Bibliotheek

VSB FONDS

PROVINCIE FLEVOLAND

GEMEENTE LELYSTAD

CONNECT MET ONS

Vragen?

Kom langs

Agorahof 18, Lelystad, Flevoland

© 2021, URBN Village.
Alle rechten voorbehouden.